www.wallensteen.se

Information om släkten


Information om släkten.


Vår hedersordförande Ivar Wallensteen har översiktligt redogjort för släkten Wallensteens historia. Läs berättelsen under länken"Historik" till vänster.

Ivar har även tittat på kopplingar till släkten Wallensten.
Läs om det under länken "Wallensten" till vänster.

En dödsruna över Nils Fredrik Wallensteen från 1877 finns här att läsa.
Läs den under länken "Dödsruna" till vänster.

Hört talas om Lake Wallensteen i Kanada? Inte? Läs under länken "Kanada".