www.wallensteen.se

Föreningens styrelse och funktionärer


Länkar

Styrelsen för 2019-2020 består av:
Ordförande: Peter Wallensteen
Vice Ordförande: Hans Wallensteen
Kassör: Svante Wedin
Sekreterare: Jakob Ruhe
Ledamot: Eric Norström
Suppleant: Erik Ruhe
Suppleant: Christian Wedin

Övriga funktionärer:
Arkivarie: Lena Wallensteen
Klubbmästare: Daniel Ruhe
Släktbladsredaktör: Jakob Ruhe
Webbansvarig: Eric Norström
Valberedning: Daniel Ruhe


Föreningens styrelse och funktionärer kan kontaktas på ovanstående e-postadresser.

Aktuell information från styrelsen återfinns under länken "Aktuellt" i vänstra kolumnen.